Nâng cao sản xuất lao động từ việc đảm bảo an toàn bếp ăn tập thể

Bữa ăn ca có vai trò quan trọng với người lao động, nhất là đối với công nhân trực tiếp sản xuất.
Nhận thức được tầm quan trọng đó, nhiều đơn vị doanh nghiệp nhận thức được tầm quan trọng đó đã nỗ lực cải thiện bữa ăn ca, đặc biệt là công tác vệ sinh an toàn thực phẩm.

Công ty TNHH Sông Hồng Tân

Số 753, Đường Xa Lộ Hà Nội, KP 3, Long Bình, Biên Hoà, Đồng Nai.