Suat an cong nghiep
Thu pham tuoi song SHT

Các loại hình kinh doanh

  • Suất ăn công nghiệp

  • Cung cấp thực phẩm tươi sống

  • Suất ăn chuyên gia

CHI TIẾT

THỰC Đơn DINH DƯỠNG PHONG PHÚ

CHỨNG NHẬN ĐÃ ĐạT

Công ty TNHH Sông Hồng Tân xây dựng hệ thống quản lý phù hợp với tiêu chuẩn ISO 22000 : 2018 và xây dựng hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn HACCP Codex Alimentarius (CAC/RCP 1-1969 , Rev.4-2003) cùng với đó Công ty đã đạt được các chứng nhận chuẩn về bếp ăn tập thể, suất ăn công nghiệp.

Chứng nhận ISO hệ thống quản lý an toàn thực phẩm
HACCP
BaoHiemSuatAn
Chung nhan Certifice
Chung nhan Certifice

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI

Giá trị đích thực

Chúng tôi mang đến cho khách hàng giá trị đích thực của cuộc sống bằng những suất ăn công nghiệp giàu dinh dưỡng, đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.