Category Archives: Tin tức

Nâng cao sản xuất lao động từ việc đảm bảo an toàn bếp ăn tập thể

Bữa ăn ca có vai trò quan trọng với người lao động, nhất là đối với công nhân trực tiếp sản xuất. Nhận thức được tầm quan trọng đó, nhiều đơn vị doanh nghiệp nhận thức được tầm quan trọng đó đã nỗ lực cải thiện bữa ăn ca, đặc biệt là công tác vệ…..

Vệ sinh an toàn thực phẩm là gì

ATTP

  Trong những năm gần đây, nền kinh tế Việt Nam chuyển sang cơ chế thị trường. Các loại thực phẩm sản xuất, chế biến trong nước và nước ngoài nhập vào Việt Nam ngày càng nhiều chủng loại. Việc sử dụng các chất phụ gia trong sản xuất trở nên phổ biến. Nhiều loại…..